Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

SWEETMOBILE, S.L., med skatteregistreringsnummer B-66669094 och registrerat kontor på Avda. Corts Catalanes N5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

I vilket syfte samlar vi in dina uppgifter?

Vi behandlar de uppgifter som användaren lämnar för följande ändamål:

  • För att hantera förfrågningar om information och/eller frågor från användaren
  • För att informera om erbjudanden eller kommersiella nyheter
  • För att delta i undersökningar om våra produkter eller tjänster

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att lämnas ut?

Personliga uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida det inte är lagligt obligatoriskt att göra det. Förutom det ovanstående kan uppgifterna lagras av leverantörer utanför Europeiska unionen, under sekretess- och säkerhetsvillkor, i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personliga uppgifterna kommer att bevaras så länge som användaren inte begär att de ska raderas, så Mobile-Find kan hantera förfrågningar och fortsätta att skicka nyhetsbrev som kan vara av intresse för dig.

Vilka rättigheter har de användare som lämnar sina uppgifter till oss?

Användarna kan utöva sin rätt till tillgång till personuppgifter och begära att felaktiga uppgifter rättas eller, i förekommande fall, raderas när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Du kan också begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, att de kan överföras och att du motsätter dig den, under vissa omständigheter och av skäl som har att göra med din särskilda situation.

På samma sätt kan användarna när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina uppgifter, utan att det påverkar den behandling av personuppgifter som gjorts fram till dess.

Dessa rättigheter kan utövas via e-post till följande adress support@mobile-find.mobi.

Om användaren inte får ett tillfredsställande svar och vill lämna in ett klagomål eller få ytterligare information om någon av dessa rättigheter kan han/hon vända sig till den spanska dataskyddsbyrån (Agencia Española de Protección de Datos). (www.aepd.es).