Zásady ochrany soukromí

Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Společnost SWEETMOBILE, S.L., DIČ B-66669094, se sídlem v Avda. Corts Catalanes N5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Za jakým účelem shromažďujeme vaše osobní údaje?

Zpracováváme údaje poskytnuté uživatelem za těmito účely:

  • vyřizování žádostí o informace nebo dotazů uživatele
  • informování o obchodních nabídkách a novinkách
  • účast na průzkumech o našich produktech nebo službách

Jakým adresátům předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejsou kromě zákonné povinnosti předávány třetí straně. Bez ohledu na výše uvedené však mohou být údaje umístěny u poskytovatelů mimo Evropskou unii, a to za podmínek důvěrnosti a bezpečnosti a v souladu s příslušnými bezpečnostními opatřeními.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud uživatel nepožádá o jejich vymazání; společnost Mobile-Find tak může vyřizovat žádosti a nadále vám zasílat informační zpravodaje, které by vás mohly zajímat.

Jaká práva mají uživatelé, kteří nám poskytují své údaje?

Uživatelé mohou uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, dále požádat o opravu nepřesných údajů nebo případně o jejich vymazání, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Za určitých okolností a z důvodů daných konkrétní situací můžete také požádat o omezení, přenositelnost nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Stejně tak mohou uživatelé kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by se to zpětně vztahovalo na zpracování osobních údajů realizované do té doby.

Výše uvedená práva lze uplatnit e-mailem na následující adrese: support@mobile-find.mobi.

Pokud uživatelé neobdrží uspokojivou odpověď a chtějí-li podat stížnost nebo získat další informace k některým z těchto práv, mohou se obrátit na orgán pro dohled nad údaji – Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).